PART 6mW dniach 23-25 marca br. w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie odbywa się spotkanie Ogólnopolskiej Konferencji Rektorów Uczelni Pedagogicznych, które otworzył Przewodniczący KRUP prof. dr hab. Kazimierz Karolczak, Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

wieczor turecki23 marca w siedzibie Teatru Władca Lalek w Domu Studenta nr 3 na terenie kampusu naszej Uczelni odbył się „Wieczór turecki”. Tureccy studenci, którzy współorganizowali to spotkanie, zagościli w murach Akademii Pomorskiej w ramach programu Erasmus.

wschod zachod2017

 

Nakładem Wydawnictwa Naukowego Akademii Pomorskiej w Słupsku

Zdjcie z Kijowa dsc 4008W dniach 16-17 marca br. odbyła się w Kijowie Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Ukraina – Polska: partnerstwo strategiczne w układzie geopolitycznych współrzędnych”. Jej celem było m.in. wspieranie współpracy w