mgr Małgorzata Ochniowska
p.o.  Kanclerz

Kontakt: 76-200 Słupsk ul. Arciszewskiego 22a
tel.:  (059) 84 05 327    
tel.:  (059) 84 05 903     ul. Westerplatte 64 (pok. 412)
e-mail: kanclerz@apsl.edu.pl

Kompetencje:  

Kanclerz kieruje administracją i gospodarką finansową oraz mieniem Uczelni oraz podejmuje decyzje dotyczące mienia Uczelni w zakresie zwykłego zarządu, zgodnie z zakresem spraw określonych w Regulaminie Organizacyjnym AP w Słupsku.  Zadania administracyjne są realizowane w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Uczelni przez ich kierowników, w przypadku wydziałów przez dziekanów - zgodnie z obowiazującą strukturę podmiotową

Asystentka Kanclerza:

mgr Izabela Pieprzyk 
kontakt: tel. (059) 84-05-327
e-mail: izabela.pieprzyk@apsl.edu.pl

Zarządzenia Kanclerza