Biblioteka Uczelniana

Oferta edukacyjna

Rozwiń wszystkie
 
Ruszają studia podyplomowe "Edukacja Biblioteczna z Technologią Informacyjną"
rozwiń
 

Zapraszamy chętnych na nową edycję Podyplomowych Studiów "Edukacja Biblioteczna z Technologią Informacyjną" prowadzoną przez Instytut Pedagogiki Akademii Pomorskiej w Słupsku. 
I zjazd  16 maja g. 9.00 - sala 34 (budynek Biblioteki Uczelnianej AP, ul.Arciszewskiego 22 c). 

Są jeszcze wolne miejsca. Zapraszamy!

Szczegóły:

Adresat studiów: absolwenci studiów wyższych różnych kierunków posiadający tytuł magistra lub licencjata
(Uwaga! Potrzebne są też kwalifikacje pedagogiczne, jeżeli chcemy pracować w bibliotece szkolnej i pedagogicznej; w publicznej i naukowej - niekonieczne)

Cel studiów: dają kwalifikacje bibliotekarskie niezbędne do pracy w bibliotece szkolnej, pedagogicznej, a także publicznej, naukowej i in.

Czas trwania: 3 semestry, 350 godzin w trybie zaocznym, zjazdy w soboty i niedziele co dwa tygodnie.

Rekrutacja: na podstawie złożonych dokumentów i kolejności zgłoszeń

Warunki ukończenia: zaliczenia z oceną, napisanie pracy dyplomowej

Opłaty: 1200 zł za semestr (3600 zł za całość) oraz 30 zł za świadectwo ukończenia

Niezbędne dokumenty:
1. Podanie i kwestionariusz (ze strony AP)
2. Odpis dyplomu lub potwierdzone na miejscu ksero
3. 2 zdjęcia legitymacyjne (można dostarczyć osobiście lub listem poleconym z dopiskiem nazwy studiów)

Adres:
Akademia Pomorska
Biblioteka Uczelniana
ul. Arciszewskiego 22c, 76-200 Słupsk
Podyplomowe Studia "Edukacja Biblioteczna z Technologią Informacyjną"

Kontakt:
Kierownik Studiów
dr Beata Taraszkiewicz
tel. 59 84 05 400
lub Instytut Pedagogiki
tel. 59 84 05 924
od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 14:30