Biblioteka Uczelniana

Oferta edukacyjna

Rozwiń wszystkie
 
Uruchomiono II edycję studiów podyplomowych "Edukacja Biblioteczna z Technologią Informacyjną" (trwa nabór chętnych)
rozwiń
 

Uprzejmie informujemy, iż na Wydziale Edukacyjno-Filozoficznym została uruchomiona II edycja studiów podyplomowych

„Edukacja Biblioteczna z Technologią Informacyjną”

Adresat studiów: absolwenci studiów wyższych różnych kierunków posiadający tytuł magistra lub licencjata (Uwaga! Potrzebne są też kwalifikacje pedagogiczne, jeżeli chcemy pracować w bibliotece szkolnej i pedagogicznej; w publicznej i naukowej - niekonieczne)

Cel studiów: dają kwalifikacje bibliotekarskie niezbędne do pracy w bibliotece szkolnej, pedagogicznej, a także publicznej, naukowej i innych.

Czas trwania: 3 semestry, 350 godzin w trybie zaocznym, zjazdy w soboty i niedziele, co dwa tygodnie

Rekrutacja: trwa na podstawie złożonych dokumentów i kolejności zgłoszeń

Warunki ukończenia: zaliczenia, zaliczenia z oceną

Opłaty: 1200 zł za semestr (3600 zł za całość) oraz 30 zł za świadectwo ukończenia

Niezbędne dokumenty:
1. Podanie i kwestionariusz (należy pobrać ze strony AP)
2. Odpis dyplomu (nie ksero)
3. 2 zdjęcia legitymacyjne
(dostarczyć osobiście lub listem poleconym z dopiskiem nazwy studiów)

Adres:
Instytut Pedagogiki
Wydział Edukacyjno - Filozoficzny
Akademia Pomorska
ul. Bohaterów Westerplatte 64, 76-200 Słupsk

Kontakt:
Instytut Pedagogiki tel. 59 84 05 924
od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 15:30