Biblioteka Uczelniana

Oferta edukacyjna

Rozwiń wszystkie
 
Rozpoczyna się nabór chętnych na studia podyplomowe „Edukacja Biblioteczna z Technologią Informacyjną”
rozwiń
 

Studia podyplomowe „Edukacja Biblioteczna z Technologią Informacyjną”

Adresat studiów: absolwenci studiów wyższych różnych kierunków posiadający tytuł magistra lub licencjata (Uwaga! Potrzebne są też kwalifikacje pedagogiczne, jeżeli chcemy pracować w bibliotece szkolnej i pedagogicznej; w publicznej i naukowej - niekonieczne)

Cel studiów: dają kwalifikacje bibliotekarskie niezbędne do pracy w bibliotece szkolnej, pedagogicznej, a także publicznej, naukowej i innych.

Czas trwania: 3 semestry, 350 godzin w trybie zaocznym, zjazdy w soboty i niedziele, co dwa tygodnie

Rekrutacja: trwa na podstawie złożonych dokumentów i kolejności zgłoszeń.

Uruchomienie studiów nastąpi po zebraniu grupy

Warunki ukończenia: zaliczenia, zaliczenia z oceną Opłaty: 1200 zł za semestr (3600 zł za całość) oraz 30 zł za świadectwo ukończenia

Niezbędne dokumenty:
1. Podanie i kwestionariusz (należy pobrać ze strony AP)
2. Odpis dyplomu
3. 2 zdjęcia legitymacyjne (dostarczyć osobiście lub listem poleconym z dopiskiem nazwy studiów)

Adres:
Instytut Pedagogiki Wydział Edukacyjno - Filozoficzny Akademia Pomorska
ul. Bohaterów Westerplatte 64,
76-200 Słupsk

Kontakt:
Instytut Pedagogiki
tel.: 59 84 05 924
od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 15:30

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 59 84 05 400