VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wschód - Zachód

Instytut Neofilologii ma zaszczyt zaprosić wszystkich zainteresowanych do udziału w VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej

Wschód-Zachód Dialog języków i kultur (Słupsk, 26-27 września 2011 r.)


Idea kolejnych już spotkań konferencyjnych, których efekty od lat doskonale wpisują się w akt przymierza kulturowego Wschodu i Zachodu, jest kontynuacją roblematyki poprzednich słupskich Międzynarodowych Konferencji Naukowych. Proponowany zakres i różnorodność zagadnień oddaje tytułowa formuła, która wyznacza zasadnicze aspekty podejmowanych badań, oscylujących wokół dominant: 1. literatury i kultury rosyjskiej, angielskiej, niemieckiej (w szerszym ujęciu – europejskiej) 2. języka rosyjskiego, angielskiego, niemieckiego (językoznawstwa, dydaktyki, translatoryki). Powyższa perspektywa badawcza pozwala na dialog różnorodnych obszarów naukowych oraz refleksję nad perspektywami rozwoju poszczególnych dyscyplin.
Wyrażamy nadzieję, że tak określony temat Konferencji spotka się ponownie z żywym zainteresowaniem przedstawicieli wielu środowisk naukowych.
- Języki Konferencji – język rosyjski, niemiecki, angielski, polski
- Forma wystąpienia – referat (czas prezentacji do 20 minut)
Planujemy opublikowanie referatów konferencyjnych w recenzowanym tomie o charakterze monograficznym.

W ramach forum rusycystycznego proponujemy zagadnienia badawcze:
- Sekcja Literaturoznawstwa – Paradygmat etyczny i modele kulturowe w literaturze rosyjskiej
  - tożsamość narodowa i narodowy charakter w literaturze rosyjskiej
  - gatunki, motywy i ich modyfikacje w literaturze XX wieku
  - poetyka literatury rosyjskiej emigracji
- Sekcja Językoznawstwa – Jednostki językowe w systemie i tekście /dyskursie
- Sekcja Kulturoznawstwa – Historyczno-kulturowe tradycje dialogu Wschodu i Zachodu

W ramach forum germanistycznego proponujemy zagadnienia badawcze:
- Sekcja Literaturoznawstwa i Kulturoznawstwa – Przegląd stulecia. Autobiografia literacka w XIX i XX wieku
- Sekcja Językoznawstwa – Jednostki językowe w systemie i w tekście /dyskursie

W ramach forum anglistycznego proponujemy zagadnienia badawcze:
- Sekcja Literaturoznawstwa – Echa historii: historia współczesna w literaturze brytyjskiej i amerykańskiej
- Sekcja Językoznawstwa – Studia nad językiem w świetle badań interdyscyplinarnych

Opłata konferencyjna wynosi 400 zł, w kwotę wliczone zostały:
- koszty organizacyjne i publikacja referatów w tomie pokonferencyjnym
- obiady w dniach 26 i 27 września 2011 r.
- uroczysta kolacja w dniu 26 września 2011 r.
- wycieczka krajoznawcza „Słowińskim szlakiem…”

Uczestnikom Konferencji zapewniamy zakwaterowanie w Domu Studenta nr 3, ul. Spacerowa, tel. 59 840-53-67 (szczegółowa informacja w Formularzu zgłoszeniowym).

W pozostałych przypadkach odsyłamy Państwa do stron internetowych słupskiej bazy hotelowej i prosimy o ewentualne rezerwacje noclegów we własnym zakresie.

Termin nadsyłania formularzy zgłoszeniowych, opłat konferencyjnych oraz danych do wystawienia faktury VAT (plik do pobrania) upływa 1 lipca 2011 r.
Wpłaty prosimy dokonać na poniższe konto:
02 1240 3770 1111 0000 4068 0617 subkonto 249-581, z dopiskiem: Międzynarodowa Konferencja Naukowa WSCHÓD – ZACHÓD Dialog języków i kultur

Inne istotne informacje wraz z potwierdzeniem przyjęcia (włączenia) referatu do programu Konferencji zawarte zostaną w drugim komunikacie konferencyjnym.

Ewentualne pytania oraz formularz zgłoszenia uczestnictwa prosimy przesyłać na adresy e-mailowe Sekretarza konferencji:
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (Forum rusycystyczne)
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (Forum germanistyczne)
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (Forum anglistyczne)

Sekretarz Konferencji: dr J. Kazimierczyk
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego: dr hab. prof. nadzw. Oleksii Prokopchuk

Formularz zgłoszeniowy