Aktualności

Nowe projekty europejskie. Biuro Karier (BKWG) zaprasza.

1. Forum Polsko-Czeskie: wspieranie rozwoju stosunków polsko-czeskich 2013
 
Celem programu jest zacieśnienie współpracy w stosunkach polsko-czeskich, obejmującej różne dziedziny: polityczną, gospodarczą, samorządową, medialną, kulturalną, naukowo-techniczną czy młodzieżową.
 
Termin składania wniosków: 14 lutego 2013 r. o godz. 15.00
 
2. Wspólne działania polsko-białoruskie 2013
 
Celem programu jest budowanie trwałych więzi społeczno-kulturowych między społeczeństwem polskim i białoruskim.
 
Termin składania wniosków: 15 lutego 2013 r. do godz. 15.00
 
Więcej informacji można znaleźć na stronie Biura Karier i Współpracy z Gospodarką:

http://apsl.edu.pl/programyEU.php


« powrót